INFORMACJA!!

03 Mar 2019
by administrator
Comments are closed

Informacja dla rodziców dzieci, które już uczęszczają do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Dzieci już uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, których rodzice złożą deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w czasie 7 dni poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, nie biorą udziału w rekrutacji.

Ważne daty

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola Od 01.03.2019 r. do 17.03.2019r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola Od 20.03.2019 do 22.03.2019 r. do godz. 16.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 24.03.2019 r. do godz. 16.00
Potwierdzenie przez rodziców                     (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia Od 27.03.2019 r. do 29.04.2019 r. do godz. 16.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 31.03.2019 r. do godz. 16.00
Przedszkole ZSP w Grabinach © 2020