Aktualności z życia przedszkola

16 Paź 2020
by administrator
Comments are closed

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły 

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć

dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. oraz po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grabinach, ustala w szkole 19 X 2020r. dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W związku z powyższym zajęcia stacjonarne w szkole i przedszkolu zostaną wznowione we wtorek 20 X 2020r.

11 Paź 2020
by administrator
Comments are closed

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ STACJONARNYCH

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GRABINACH

 

        W związku z wykryciem potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem i działając w oparciu o § 18 ust. 2a, 2c i 3 Rozp. MEN z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz  Rozp. MEN z dnia 12.08.2020r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 po konsultacji z GIS-em i organem prowadzącym – Wójtem Gminy Sadowne Waldemarem Cyranem, zajęcia stacjonarne w szkole i przedszkolu zostają zawieszone od dnia 12.10.2020r do 16.10.2020r (włącznie).

       W tym okresie lekcje będą odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem technik  i metod nauki na odległość. Prosimy o systematyczne zapoznawanie się z informacjami umieszczanymi na stronie szkoły i przedszkola.

Dyrektor ZSP – Alina Lipka-Chudzik.

11 Paź 2020
by administrator
Comments are closed

Dzień przedszkolaka

Co roku w całej Polsce 20 września przedszkolaki świętują swój dzień – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej  w rozwoju i edukacji dzieci. Nasze przedszkolaki również 21 września obchodziły Dzień Przedszkolaka. Świętowały bawiąc się wspólnie i biorąc udział w konkursach

Idąc za słowami Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”, życzymy wszystkim dzieciom aby uśmiech gościł na ich twarzach każdego dnia, nie tylko od święta.

 

 

Czytaj więcej

14 maja 2020
by administrator
Comments are closed

ANKIETA

W związku z nowymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, bardzo proszę wszystkich rodziców dzieci z naszego przedszkola o wypełnienie ankiety

POBIERZ —> ankieta przedszkole

Ankietę można dostarczyć osobiście do sekretariatu lub przesłać na pocztę e-mail szkoły : spgrabiny11@wp.pl

05 maja 2020
by administrator
Comments are closed

KOMUNIKAT

K O M U N I K A T

Wójta Gminy Sadowne

 

Przedszkola, dla których Gmina Sadowne jest organem prowadzącym nadal zamknięte

uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu wspólnie z dyrektorami sytuacji w naszych placówkach, mając na względzie bezpieczeństwo naszych dzieci, w nawiązaniu do wytycznych epidemiologicznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz działając
w poczuciu odpowiedzialności i rzetelności w trakcie obowiązującego stanu epidemii, uznaliśmy, że opieka przedszkolna w przedszkolach
i szkołach podstawowych, dla których Gmina Sadowne jest organem prowadzącym będzie możliwa najwcześniej od 25 maja 2020 r.

 

 

                                                                            Wójt Gminy Sadowne

                                                                            /-/ Waldemar Cyran

18 Mar 2020
by administrator
Comments are closed

INFORMACJA

Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci
W związku z zaistniałą sytuacją, aby dbać o zdrowie nasze i naszych najbliższych, które jest najważniejsze, musimy pozostać w domu i popracować w trochę inny sposób niż dotychczas. Mamy nadzieję, że dzięki współpracy wychowawca-rodzic-dziecko  uda nam się wspólnie przeprowadzić nadchodzące tematy związane zarówno że zbliżającą się wielkimi krokami wiosna i nie tylko. Codziennie będziemy wstawiać propozycje zabaw i zajęć oraz wskazówki dla rodziców, z których będziecie mogli korzystać, aby czas spędzony w domu wykorzystać również na naukę poprzez zabawę!
– Każdego dnia na stronie przedszkola (klik) będą udostępniane materiały do zajęć.
– A także na stronach poszczególnych grup będą udostępniane propozycje dodatkowych zabaw i zajęć. Zachęcamy do czynnego udziału w zabawach!
– Materiały ćwiczeniowe można pobrać z placówki jutro ( 19 marca) od godz 15.30 do 16.00. Gorąco Was pozdrawiamy.

 

 

 

Przedszkole ZSP w Grabinach © 2020