KOMUNIKAT

05 maja 2020
by administrator
Comments are closed

K O M U N I K A T

Wójta Gminy Sadowne

 

Przedszkola, dla których Gmina Sadowne jest organem prowadzącym nadal zamknięte

uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu wspólnie z dyrektorami sytuacji w naszych placówkach, mając na względzie bezpieczeństwo naszych dzieci, w nawiązaniu do wytycznych epidemiologicznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz działając
w poczuciu odpowiedzialności i rzetelności w trakcie obowiązującego stanu epidemii, uznaliśmy, że opieka przedszkolna w przedszkolach
i szkołach podstawowych, dla których Gmina Sadowne jest organem prowadzącym będzie możliwa najwcześniej od 25 maja 2020 r.

 

 

                                                                            Wójt Gminy Sadowne

                                                                            /-/ Waldemar Cyran

Przedszkole ZSP w Grabinach © 2020