REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W GRABINACH

21 lut 2022
by administrator
Comments are closed

 

  • Wnioski i wymagane oświadczenia (w przypadku zgłoszenia dziecka do przedszkola) można pobrać ze strony internetowej przedszkola (zakładka „Dokumenty”) lub z sekretariatu.
  • Składanie wniosków w terminie od 01.03.2022r. do 16.03.2022r. w sekretariacie szkoły.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów – 29.03.2022r.
  • Dokładny harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do wglądu w udostępnionym harmonogramie.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PUBLICZNYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  Od 01.03.2022 r. do 16.03.2022r. Od 14.04.2022r. od 22.04.2022r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe Od 22.03.2022 do 28.03.2022 r. do godz. 16.00 Od 04.05.2022r. do 11.05.2022 r. do godz. 16.00
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 29.03.2022r. do godz. 16.00 18.05.2022 r. do godz. 16.00
3. Potwierdzenie przez rodziców                     (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia Od 30.03.2022r. do 06.04.2022r. do godz. 16.00 20.05.2022 r. do 25 maja 2022 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16.04.2022r. do godz. 16.00 27.05.2022 r. do godz. 16.00

 

 

 

 

Przedszkole ZSP w Grabinach © 2022