KOMUNIKAT

11 paź 2020
by administrator
Comments are closed

KOMUNIKAT O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ STACJONARNYCH

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GRABINACH

 

        W związku z wykryciem potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem i działając w oparciu o § 18 ust. 2a, 2c i 3 Rozp. MEN z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz  Rozp. MEN z dnia 12.08.2020r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 po konsultacji z GIS-em i organem prowadzącym – Wójtem Gminy Sadowne Waldemarem Cyranem, zajęcia stacjonarne w szkole i przedszkolu zostają zawieszone od dnia 12.10.2020r do 16.10.2020r (włącznie).

       W tym okresie lekcje będą odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem technik  i metod nauki na odległość. Prosimy o systematyczne zapoznawanie się z informacjami umieszczanymi na stronie szkoły i przedszkola.

Dyrektor ZSP – Alina Lipka-Chudzik.

Przedszkole ZSP w Grabinach © 2023