Zarządzenie Dyrektora Szkoły

16 paź 2020
by administrator
Comments are closed

Zarządzenie Dyrektora Szkoły 

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć

dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. oraz po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grabinach, ustala w szkole 19 X 2020r. dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W związku z powyższym zajęcia stacjonarne w szkole i przedszkolu zostaną wznowione we wtorek 20 X 2020r.

Przedszkole ZSP w Grabinach © 2023