Uczestniczymy w rządowym programie”Książki naszych marzeń”.

14 paź 2015
by administrator
Comments are closed

Program „Książki naszych marzeń”realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016. Program umożliwia zakup książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Nasza szkoła w ramach projektu otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej  po konsultacji z młodzieżą szkolną i biblioteką publiczną.

W ramach programu „Książki naszych marzeń” szkoła podjęła następujące działania:

  • konsultowanie planowanych zakupów książek z uczniami szkoły i biblioteką publiczną,
  • czytanie przez rodziców i zaproszone osoby w klasach „0”, I-III, IV-VI wybranej i stosownej do wieku literatury  -październik,
  • zorganizowanie kiermaszu dla uczniów z literaturą dziecięcą -listopad, marzec,
  • konkurs plastyczny w klasach 0-III „Moja ulubiona bajka”, w klasach IV-VI ilustracja do ulubionej lektury -maj,
  • inscenizacja wybranych utworów J. Brzechwy i J. Tuwima w pierwszym dniu wiosny – marzec,
  • konkurs szkolny „Jaka to książka, jaki bohater” czytanie fragmentu książek- odgadywanie tytułu oraz  odgadywanie bohatera przeczytanego fragmentu książki – maj,
  • wykonanie gazetki promującej czytelnictwo -listopad,
  • zorganizowanie spotkania z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój dzieci -styczeń,
  • dostosowanie naszej biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów – dyżury biblioteki szkolnej w czasie ferii i wakacji szkolnych.
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Grabinach © 2022