Aktualności z życia naszej szkoły

05 Lut 2021
by administrator
Comments are closed

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty —> HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020/2021

 

  W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym
 1. język polski –  25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka –  26 maja 2021r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek) – godz.9:00
W terminie dodatkowym
 1. język polski – 16 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9:00
 2. matematyka – 17 czerwca 2021r. (czwartek) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

 

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

  Czas trwania (min.)
arkusz

standar­dowy

przedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17.

Komunikatu CKE

język polski 120 do 180
matematyka 100 do 150
język obcy nowożytny 90 do 135

 

 • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym – w kwietniu i dodatkowym – w czerwcu. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 • W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
 • Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
 • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  b. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

   c. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.
 • Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.
 • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.
 • Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.
 • W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.
 • Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.
 • Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty”, publikowanej corocznie (do 10 września) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE. Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.
15 Sty 2021
by administrator
Comments are closed

PLAN LEKCJI

KLASA I

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
800 – 845 ED. WCZESNOSZK. J. ANGIELSKI ED. WCZESNOSZK. ED. WCZESNOSZK. RELIGIA
855 – 940 ED. WCZESNOSZK. ED. WCZESNOSZK. ED. WCZESNOSZK. ED. WCZESNOSZK. ED. WCZESNOSZK.
950  – 1035 ED. WCZESNOSZK. RELIGIA ED. WCZESNOSZK. ED. WCZESNOSZK. ED. WCZESNOSZK.
1045 – 1130 W-F ZAJĘCIA ROZW. ED. WCZESNOSZK. W-F ED. WCZESNOSZK.
1150 – 1235 ZAJĘCIA KOMP. W-F J. ANGIELSKI ZAJĘCIA WYR.
1245 – 1330
1340 -1425

 

KLASA II

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
800 – 845 ED. WCZESNOSZK. ED. WCZESNOSZK. ED. WCZESNOSZK. ED. WCZESNOSZK. W-F
855 – 940 ED. WCZESNOSZK. PLASTYKA ED. WCZESNOSZK. ED. WCZESNOSZK. ED. WCZESNOSZK.
950  – 1035 ED. MATEMAT. MUZYKA J. ANGIELSKI ED. MATEMAT. ED. WCZESNOSZK.
1045 – 1130 J. ANGIELSKI W-F ED. MATEMAT. RELIGIA ED. MATEMAT.
1150 – 1235 W-F ZAJĘCIA ROZW. ED. INFORMAT. RELIGIA
1245 – 1330
1340 -1425

 

KLASA III

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
800 – 845 ED. WCZESNOSZK. J. ANGIELSKI ED. WCZESNOSZK. W-F
855 – 940 ED. WCZESNOSZK. PLASTYKA ED. WCZESNOSZK. ED. WCZESNOSZK. ED. WCZESNOSZK.
950  – 1035 J. ANGIELSKI MUZYKA ED. MATEMAT. ED. WCZESNOSZK. ED. WCZESNOSZK.
1045 – 1130 ED. MATEMAT. W-F RELIGIA ED. MATEMAT. RELIGIA
1150 – 1235 W-F ED. INFORMAT. ED. MATEMAT.
1245 – 1330 ZAJĘCIA ROZW.
1340 -1425

 

KLASA IV

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
800 – 845 J. POLSKI RELIGIA J. POLSKI TECHNIKA J. ANGIELSKI
855 – 940 MATEMATYKA J. ANGIELSKI J. POLSKI J.ANGIELSKI J. POLSKI
950  – 1035 PRZYRODA PRZYRODA RELIGIA WDŻ MATEMATYKA
1045 – 1130 PLASTYKA J. POLSKI MATEMATYKA MATEMATYKA W-F
1150 – 1235 HISTORIA INFORMATYKA W-F W-F
1245 – 1330 W-F MUZYKA GODZ. WYCH.
1340 -1425
1430 – 1515

KLASA V

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
800 – 845 MATEMATYKA J. ANGIELSKI GEOGRAFIA J. POLSKI
855 – 940 HISTORIA J. POLSKI RELIGIA MATEMATYKA HISTORIA
950  – 1035 J. POLSKI J. ANGIELSKI MATEMATYKA INFORMATYKA J. ANGIELSKI
1045 – 1130 PLASTYKA MATEMATYKA J. POLSKI BIOLOGIA WDŻ
1150 – 1235 J. POLSKI J. POLSKI BIOLOGIA RELIGIA W-F
1245 – 1330 GODZ. WYCH. MUZYKA TECHNIKA W-F
1340 -1425 W-F W-F
1430 – 1515

 

KLASA VI

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
800 – 845 GODZ. WYCH. MUZYKA MATEMATYKA J. ANGIELSKI
855 – 940 J. ANGIELSKI BIOLOGIA RELIGIA HISTORIA MATEMATYKA
950  – 1035 HISTORIA MATEMATYKA WDŻ GEOGRAFIA J. POLSKI
1045 – 1130 MATEMATYKA J. ANGIELSKI INFOTMATYKA
1150 – 1235 PLASTYKA TECHNIKA RELIGIA W-F
1245 – 1330 J. POLSKI J. POLSKI J. POLSKI W-F
1340 -1425 W-F W-F J. POLSKI
1430 – 1515

 

 

 

KLASA VII

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
800 – 845 J. ANGIELSKI MUZYKA HISTORIA FIZYKA MATEMATYKA
855 – 940 J. POLSKI MATEMATYKA MATEMATYKA BIOLOGIA GODZ. WYCH
950  – 1035 INFORMATYKA J. ANGIELSKI GEOGRAFIA J. ROSYJSKI J. POLSKI
1045 – 1130 HISTORIA J. ROSYJSKI BIOLOGIA J. ANGIELSKI GEOGRAFIA
1150 – 1235 CHEMIA PLASTYKA J. POLSKI CHEMIA HISTORIA
1245 – 1330 FIZYKA W-F W-F J. POLSKI W-F
1340 -1425 MATEMATYKA J. POLSKI RELIGIA RELIGIA
1430 – 1515 W-F DOR. ZAWOD. ZAJ. WYRÓWN. ANG.

 

 

KLASA VIII

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
800 – 845 HISTORIA MATEMATYKA BIOLOGIA MATEMATYKA WOS
855 – 940 J. ANGIELSKI J. ANGIELSKI HISTORIA FIZYKA J. ROSYJSKI
950  – 1035 WDŻ J.POLSKI J. POLSKI CHEMIA GEOGRAFIA
1045 – 1130 J. POLSKI RELIGIA WOS J. POLSKI J. POLSKI
1150 – 1235 MATEMATYKA J. ROSYJSKI MATEMATYKA J. POLSKI MATEMATYKA
1245 – 1330 INFORMATYKA W-F W-F J. ANGIELSKI W-F
1340 -1425 FIZYKA CHEMIA CHEMIA J. ANGIELSKI
1430 – 1515 W-F GODZ. WYCH. EDB RELIGIA

DO POBRANIA — >plan lekcji OD 18.01.2021

15 Sty 2021
by administrator
Comments are closed

Informacja dla rodziców

INFORMACJA DLA RODZICÓW

               W związku z powrotem do szkół tylko uczniów z klas I-III, planowany jest jeden kurs powrotny autobusu szkolnego, codziennie o godz. 12:40. Drugiego kursu powrotnego nie będzie. Istnieje możliwość zapewnienia uczniom opieki świetlicowej do godz. 15:00. Wówczas odbieramy dzieci we własnym zakresie.

15 Sty 2021
by administrator
Comments are closed

Informacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Grabinach informuje, iż od 18.01.2021 uczniowie klas I-III realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne  w trybie stacjonarnym na terenie placówki. Powrót uczniów do nauki stacjonarnej odbywa się w reżimie sanitarnym, według obowiązujących wytycznych MEiN, MZ i GiS oraz zgodnie z obowiązującymi w szkole regulaminami i procedurami  bezpieczeństwa dot. przeciwdziałania i zapobiegania Covid-19.

dyrektor szkoły
Alina Lipka-Chudzik

Wytyczne MEiN, MZ i GiS dla klas I – III – link

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

17 Gru 2020
by administrator
Comments are closed

Terminarz przerwy świątecznej

Terminarz przerwy świątecznej i ferii zimowych

 1. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 21,22 grudnia 2020r.

 2. Zimowa przerwa świąteczna : 23 grudnia 2020r. – 3 stycznia 2021r.

 3. Ferie zimowe: 4-17.01. 20201r.

 4. I półrocze roku szkolnego kończy się z dniem 31 stycznia 2021r.

24 Lis 2020
by administrator
Comments are closed

Zakończyłeś spis rolny? Zapytaj o to innych

Zakończyłeś spis rolny? Zapytaj o to innych

Do końca Powszechnego Spisu Rolnego zostało już niewiele czasu, a wciąż część rolników nie wywiązała się z obowiązku spisowego. Dla polskiego rolnictwa znaczenie ma KAŻDY wypełniony formularz spisowy, dlatego warto o tym przypominać w gronie swoich sąsiadów i znajomych.

Wielu z Państwa już spisało swoje gospodarstwo rolne pokazując, że zależy Wam na wypełnieniu obowiązku spisowego, że jesteście świadomi wagi tego przedsięwzięcia, wreszcie, że ważny jest dla Was wizerunek waszej gminy na tle pozostałych biorących udział w spisie.

Czytaj więcej

08 Lis 2020
by administrator
Comments are closed

Informacja

Informacja dotycząca pracy szkoły

od poniedziałku 9 listopada 2020r.

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą z wykorzystaniem platformy TEAMS zgodnie z planem lekcji.

25 Paź 2020
by administrator
Comments are closed

Instrukcja pierwszego logowania

Dla osób, które mają problem z logowaniem instrukcja pierwszego logowania do pobrania. Jeżeli w zeszłym roku instalowaliście Państwo Authenticator, hasło weryfikacyjne wystarczy stamtąd spisać pamiętając że jest tylko 30 sek. na to. Jeżeli nadal będzie problem zapraszam do szkoły po godzinie 13.00 pamiętając o zachowaniu zasad bezpieczeństwa (zapraszam pojedynczo).

Marzena Kornacka

POBIERZ —> instrukcja pierwszego logowania-skonwertowany (1)

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Grabinach © 2021