Organizacja pracy

GODZINY PRACY DYREKTORA SZKOŁY

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1215-1500

1215-1500

1215-1500

1215-1500

1215-1500

SEKRETARIAT

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

800-1300

800-1400

dzień
wolny

800-1300

800-1200

LOGOPEDA

Środa od godz 800 do 1130

PEDAGOG

Wtorek od godz 845 do 1315

KOŁA ZAINTERESOWAŃ DZIAŁAJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRABINACH

Koła misyjne

M. Andryszczyk

SKS

I. Zyśk

Koło Ekologiczno-Przyrodnicze

E. Kujawa

ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE W SZKOLE

Samorząd Uczniowski

L. Olton – Kacprzyk

Uczniowski Klub Sportowy

I. Zyśk

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Przedmiot

Prowadzący

Liczba godzin w tygodniu

Edukacja wczesnoszkolna

(matematyczna, polonistyczna)

E. Kujawa

A.Lipka-Chudzik

2

1

Język polski

E. Smolewska

1

Matematyka

M. Kornacka

1

Zajęcia logopedyczne

M. Zadrożna

3

Zajęcia rewalidacyjno-terapeutyczne

L. Olton – Kacprzyk

N. Rudnik

E. Kujawa

2

Zajęcia socjoterapeutyczne

L. Olton – Kacprzyk

4

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

L. Olton – Kacprzyk

E. Kujawa

4

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Grabinach © 2024