Plany lekcji

Klasa I

 PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1ED. WCZESNOSZK.RELIGIAED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.RELIGIA
2ED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.J. ANGIELSKIED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.
3W-FJ. ANGIELSKIED. WCZESNOSZK.ED. MATEMATYCZNAED. MATEMATYCZNA
4ED. MATEMATYCZNAED. WCZESNOSZK.ED. INFORMATYCZNAW-FED. WCZESNOSZK.
5ED. MATEMATYCZNAZAJ. WYRÓWN.ZAJ. ROZWIJAJĄCE
6

Klasa II

 PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1W-FJ. ANGIELSKIED. INFORMATYCZNAED. WCZESNOSZK.J. ANGIELSKI
2ED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.
3ED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.W-FED. WCZESNOSZK.
4ZAJ. ROZWIJAJĄCEED. WCZESNOSZK.RELIGIAED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.
5W-FED. WCZESNOSZK.RELIGIAZAJ. WYRÓWN.
6

Klasa III

 PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1ED. WCZESNOSZK.ZAJ. ROZWIJAJĄCERELIGIAZAJ. KOMPUTEROWEED. WCZESNOSZK.
2ED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.J. ANGIELSKIED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.
3J. ANGIELSKIED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.W-F
4ED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.ED. PLASTYCZNAW-FZAJ. WYRÓW.
5W-FED. MUZYCZNAED. TECHNICZNARELIGIA
6

Klasa IV

 PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1J. ANGIELSKI-WYR.J. POLSKIHISTORIAJ. ANGIELSKI
2J. ANGIELSKIPLASTYKABIOLOGIAJ. POLSKIMATEMATYKA
3J. POLSKIMATEMATYKAJ. ANGIELSKIRELIGIAJ. POLSKI
4MATEMATYKAJ. POLSKITECHNIKAINFORMATYKARELIGIA
5GODZ. WYCH.PRZYRODAW-FW-F
6PRZYRODAMUZYKAMATEMATYKA
7W-FW-F
7

Klasa V

 PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1J. ANGIELSKI-WYRÓWMATEMATYKAINFORMATYKAJ. ANGIELSKIJ. POLSKI
2HISTORIAPLASTYKABIOLOGIARELIGIAHISTORIA
3BIOLOGIAGODZ. WYCH.MATEMATYKAJ. POLSKIMATEMATYKA
4MATEMATYKAJ. POLSKIJ. ANGIELSKIJ. POLSKIJ. ANGIELSKI
5J. POLSKIRELIGIAJ. POLSKIW-FW-F
6GEOGRAFIAMUZYKATECHNIKAWDŻ
7W-FW-F
7

Klasa VI

 PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1J. ANGIELSKIMATEMATYKAJ. ANGIELSKIMATEMATYKA
2J. POLSKIJ. POLSKIJ. POLSKIHISTORIAJ. POLSKI
3HISTORIARELIGIARELIGIAGEOGRAFIAGODZ. WYCH.
4BIOLOGIAMATEMATYKAWDŻMATEMATYKAW-F
5PLASTYKAJ. ANGIELSKIW-FJ. POLSKI
6W-FW-FTECHNIKAMUZYKA
7INFORMATYKAHISTORIA

Klasa VII

 PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1J. POLSKIJ. POLSKIHISTORIAJ. POLSKIMATEMATYKA
2J. ANGIELSKIJ. ROSYJSKIMATEMATYKAFIZYKAJ. ROSYJSKI
3MATEMATYKAMATEMATYKAGEOGRAFIAJ. ANGIELSKICHEMIA
4HISTORIACHEMIAJ. POLSKIBIOLOGIAGEOGRAFIA
5PLASTYKAW-FBIOLOGIACHEMIAINFORMATYKA
6FIZYKAJ. ANGIELSKIW-FMUZYKAJ. POLSKI
7DOR. ZAW.RELIGIAGODZ. WYCH.W-FRELIGIA
8W-F

Klasa VIII

 PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1HISTORIACHEMIAFIZYKACHEMIA
2EDBMATEMATYKAHISTORIAJ. ANGIELSKIMATEMATYKA
3J. ANGIELSKIJ. POLSKIJ. POLSKIJ. POLSKIJ. ROSYJSKI
4J. POLSKIJ. ROSYJSKIMATEMATYKAJ. POLSKIBIOLOGIA
5MATEMATYKAW-FRELIGIAGEOGRAFIAWOS
6MATEMATYKAGODZ. WYCH.W-FWOSINFORMATYKA
7FIZYKAJ. ANGIELSKIWDŻW-FJ. POLSKI
8W-FJ. ANGIELSKIRELIGIA
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Grabinach © 2023