Plany lekcji

Klasa I

 PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1ED. WCZESNOSZK.J. ANGIELSKIRELIGIAED. WCZESNOSZK.RELIGIA
2ED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.J. ANGIELSKIZAJ. RUCHOWE
3ED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.
4ED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.ZAJ. RUCHOWEED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.
5ŚWIETLICAZAJ. RUCHOWEZAJ. WYRÓWN. ZAJ. KOMPUTER.ŚWIETLICA
6WYR. J. ANGIELSKI

Klasa II

 PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1ŚWIETLICAED. WCZESNOSZK.RELIGIAJ. ANGIELSKIRELIGIA
2ED. WCZESNOSZK.J. ANGIELSKIED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.
3MUZYKAED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.
4ZAJ. RUCHOWEED. WCZESNOSZK.ZAJ. TECHNICZNEZAJ. RUCHOWEZAJ. RUCHOWE
5ZAJ. KOMPUTER.ZAJ. PLASTYCZNEED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.ŚWIETLICA
6WYR. J. ANGIELSKI

Klasa III

 PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1ED. WCZESNOSZK.ZAJ. KOMPUTER.ED. WCZESNOSZK.RELIGIAMATEMATYKA
2ED. WCZESNOSZK.MATEMATYKAED. WCZESNOSZK.ED. WCZESNOSZK.RELIGIA
3MUZYKAJ. ANGIELSKIMATEMATYKAJ. ANGIELSKIED. WCZESNOSZK.
4ZAJ. RUCHOWEED. WCZESNOSZK.ZAJ. TECHNICZNEZAJ. RUCHOWEZAJ. RUCHOWE
5WYR. MATEMATYKAZAJ. PLASTYCZNEED. WCZESNOSZK.MATEMATYKAŚWIETLICA
6WYR. J. ANGIELSKI

Klasa IV

 PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1J. ANGIELSKIMATEMATYKAJ. POLSKIPLASTYKAJ. ANGIELSKI
2J. POLSKIW-FJ. ANGIELSKIMATEMATYKATECHNIKA
3PRZYRODAJ. POLSKIMATEMATYKAHISTORIAW-F
4MATEMATYKARELIGIAPRZYRODAJ. POLSKIJ. POLSKI
5W-FŚWIETLICAŚWIETLICAW-FG. WYCH.
6INFORMATYKARELIGIAŚWIETLICA
7ŚWIETLICAMUZYKAWYR. J. ANGIELSKI
7ŚWIETLICA

Klasa V

 PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1J. POLSKIRELIGIAJ. ANGIELSKIPLASTYKAINFORMATYKA
2J. ANGIELSKIW-FJ. POLSKIJ. POLSKIJ. ANGIELSKI
3MATEMATYKAMATEMATYKABIOLOGIAMATEMATYKAW-F
4HISTORIAJ. POLSKITECHNIKAHISTORIAMATEMATYKA
5W-FBIOLOGIARELIGIAW-FJ. POLSKI
6GEOGRAFIAŚWIETLICAG. WYCHW.D.Ż
7ŚWIETLICAWYR. J. POLSKIMUZYKA
7ŚWIETLICA

Klasa VI

 PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1PLASTYKAPRZYRODAMATEMATYKAHISTORIAMUZYKA
2W-FJ. POLSKIRELIGIAINFORMATYKAW-F
3J. POLSKIW-FŚWIETLICAJ. ANGIELSKIJ. ANGIELSKI
4PRZYRODAMATEMATYKATECHNIKAW-FPRZYRODA
5HISTORIAJ. ANGIELSKIJ. POLSKIMATEMATYKAMATEMATYKA
6MATEMATYKARELIGIAJ. POLSKIJ. POLSKIJ. POLSKI
7G. WYCH.WYR. J. ANGIELSKI

Klasa VII

 PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1PLASTYKAFIZYKAJ. ANGIELSKIMUZYKA
2W-FMATEMATYKAMATEMATYKAHISTORIAW-F
3J. ROSYJSKIW-FRELIGIAW.D.ŻJ. ROSYJSKI
4GEOGRAFIAG. WYCH.J. POLSKIW-FJ. ANGIELSKI
5J. POLSKIJ. POLSKIBIOLOGIAJ. POLSKIGEOGRAFIA
6HISTORIAJ. ANGIELSKICHEMIAFIZYKAMATEMATYKA
7MATEMATYKACHEMIAINFORMATYKARELIGIAJ. POLSKI
8BIOLOGIADOR. ZAWODOWE

Klasa VIII

 PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1BIOLOGIAJ. POLSKIG. WYCH.MATEMATYKAEDB
2W-FFIZYKACHEMIAJ. ANGIELSKIW-F
3HISTORIAW-FJ. POLSKIJ. POLSKIMATEMATYKA
4J. POLSKIJ. ROSYJSKIW.D.ŻW-FJ. ROSYJSKI
5MATEMATYKAGEOGRAFIAMATEMATYKAWOSJ. ANGIELSKI
6CHEMIAJ. POLSKIINFORMATYKAHISTORIAJ. ANGIELSKI
7WOSJ. ANGIELSKIJ. POLSKIFIZYKAMATEMATYKA
8RELIGIARELIGIA
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Grabinach © 2019