Warsztaty komiksu

26 wrz 2021
by administrator
Comments are closed

WARSZTATY KOMIKSU

W poniedziałek 20 września 2021r. uczniowie klas IV-VI mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach komiksu w ramach realizacji zadania publicznego pn. ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na ternie gminy Sadowne” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania publicznego pod tytułem ,,Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Po ciekawym wprowadzeniu w tajniki rysunku satyrycznego i poznaniu jego historii każdy z uczestników warsztatów miał możliwość stworzenia swojego dzieła o jakże istotnym temacie jakim jest przemoc.

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Grabinach © 2022