Program Profilaktyczny „UNPLUGGED”

26 paź 2021
by administrator
Comments are closed

Rekomendowany Program Profilaktyczny „UNPLUGGED” (Europejski Program Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych)

W dniach 18-22 października 2021 r. nasza szkoła realizowała rekomendowany program profilaktyczny „Unplugged”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 8 oraz ich rodzice.

Celem głównym programu było ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat.

Tematyka zajęć dla uczniów dotyczyła problemów takich jak:

 • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu
 • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
 • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
 • umiejętność komunikowania swoich emocji,
 • umiejętność asertywnej obrony swoich racji,
 • inne umiejętności interpersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
 • wiedza o narkotykach,
 • umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania   decyzji.

Tematyka zajęć dla rodziców:

 • informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem,
 • informacje na temat narkotyków, używanie substancji psychoaktywnych jako element eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży,
 • wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania,
 • rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków,
 • asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania substancji psychoaktywnych.

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Grabinach © 2022