REKRUTACJA

22 lut 2022
by administrator
Comments are closed

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLASY I  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABINACH

  • Wnioski i wymagane oświadczenia (w przypadku zgłoszenia dziecka do przedszkola) można pobrać ze strony internetowej szkoły, lub sekretariatu.
  • Składanie wniosków w terminie od 01.03.2022r. do 16.03.2022r. w sekretariacie szkoły.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów – 29.03.2022r.
  • Dokładny harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do wglądu w udostępnionych harmonogramach.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

DEKLARACJA KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA DZIECKA 2022 2023

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA przedszkole 2022 2023

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA KLASA I 2022 2023

 

Załącznik nr 1 - ośiwadczenie o wielodzietności

 

Załącznik nr 2 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

 

Załącznik nr 3 - oświadczenie o pracy, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej, pobieraniu nauki w systemie dziennym

 

Załącznik nr 4 - oświadczenie o miejscu zamieszkania

 

Załącznik nr 5 - oświadczenie o uczęszczaniu rodzenstwa do szkoły lub przedszkola w Grabinach

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Grabinach © 2023